Om oss

FÖRETAGSBILDNINGEN

Företaget har sitt ursprung i Sven Carls AB Sundbyberg, som startades redan 1927. Sarholms Plåtdetaljer AB bildades 1988 av Gösta Sarholm som då köpte upp Sven Carls AB.

Samma år flyttades bolaget till Rättvik till mer ändamålsenliga lokaler.

År 1994 köpte företaget en egen större fastighet vid genomfartsleden i Rättvik. Denna lokal har byggts ut i fem omgångar allt eftersom behovet av större lokaler uppstått.

Sarholms Plåtdetaljer AB utför legoarbeten i plåt och har en bred mix av kunder, ingen kund står för mer än 10% av omsättningen. Kunderna finns inom segmenten, tillverkande företag,  VVS & VA (grossister, rörinstallatörer, brunnsborrare, pumpstationstillverkare, entreprenadföretag), kommuner (VA verksamhet), stat och privatpersoner.

Seriestorlekarna varierar från prototyp till små och medelstora serier.

framifran
bakifran
sarholm-grafik-00001
SARHOLMS PLÅTDETALJER AB
ägs och drivs idag av Martin Geber sedan 2005.
sarholm-grafik-00004

UTÖVER UPPDRAGSTILLVERKNING HAR FÖRETAGET ÄVEN TVÅ EGNA PRODUKTER.

RADONETT® Radonavskiljare

Avskiljaren tar bort radongas ur vatten samt andra gasflyktiga ämnen. En radonavskiljare är en kraftig avluftare och används därför också till att ta bort svavelväte (luktar som ruttna ägg) och att höja lågt pH-värde utan att tillsätta kemikalier, en mycket miljövänlig och billig metod jämfört med att dosera med kemikalier. Tillverkningen och försäljning sedan 1994.
RADONETT® Radonavskiljare har rönt stora framgångar genom att ha uppnått högsta reningsgraden i samtliga tester som utförts bl.a. genom Svenska Strålningsinstitutet och STUK i Finland.

RADONETT® AirGap

Återströmningsskydd kategori 5 enligt skyddsnorm EN-1717. Produkten förhindrar återströmning av förorenat vatten in i färskvattensystemet.