Sarholms plåtdetaljer - Mekanisk verkstad

Om Oss

Sarholms Plåtdetaljer ägs och drivs av Martin Geber sedan 2005. Företaget har sitt ursprung i Sven Carls AB, Sundbyberg som startades 1929. Sarholms Plåtdetaljer AB bildades 1988 av Gösta Sarholm som köpte upp Sven Carls AB. Samma år flyttades bolaget till Rättvik till mer ändamålsenliga lokaler. 1994 köpte företaget en egen större fastighet vid genomfartsleden i Rättvik. Denna lokal har byggts ut i tre omgångar allt eftersom behovet av större lokaler uppstått.

Sarholms Plåtdetaljer utför legoarbeten i plåt och har en bred mix av kunder, ingen kund står för mer än 10% av omsättningen. Seriestorlekarna varierar från prototyp till små och medelstora serier.

Utöver uppdragstillverkning har företaget även två egna produkter.

Besök RADONETT.SE >>

RADONETT® Radonavskiljare tar bort radongas ur vatten samt andra gasflyktiga ämnen. En radonavskiljare är en kraftig avluftare och används därför också till att ta bort svavelväte (luktar som ruttna ägg) och att höja lågt pH-värde utan att tillsätta kemikalier, en mycket miljövänlig och billig metod jämfört med att dosera med kemikalier. Tillverkningen och försäljning sedan 1994.

RADONETT® Radonavskiljare har rönt stora framgångar genom att ha uppnått högsta reningsgraden i samtliga tester som utförts bl.a. genom Svenska Strålningsinstitutet och STUK i Finland

RADONETT® AirGap, återströmningsskydd kategori 5 enligt skyddsnorm EN-1717. Produkten förhindrar återströmning av förorenat vatten in i färskvattensystemet.